kvalifikácia

  • Kurz „Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov“ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
  • Osvedčenie o vzdelaní v odbore „Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a potravinárstva“
  • Štátna veterinárna správa – Asistent veterinárneho lekára
  • Certifikát o absolvovaní apiterapie – liečenie včelími produktmi – Združenie Slovenská včela spolu s organizáciou Apitherapy Consulting & Trading
  • Prednášajúci odborník v oblasti „Školenie pre začínajúcich včelárov“