Kvalifikácia

 • Kurz „Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov“ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v
  Nitre
 • Osvedčenie o vzdelaní v odbore „Včelárstvo v rozvoji vidieka, poľnohospodárstva a
  potravinárstva“
 • Štátna veterinárna správa – Asistent veterinárneho lekára
 • Certifikát o absolvovaní apiterapie – liečenie včelími produktmi – Združenie Slovenská včela
  spolu s organizáciou Apitherapy Consulting & Trading
 • Prednášajúci odborník v oblasti „Školenie pre začínajúcich včelárov“
 • Apiterapia I. – Včelí Jed, Slovenská apiterapeutická spoločnosť, 2020