Referencie

V súčasnosti spolupracujeme s rôznymi odberateľmi – BioPark, Náš Dvor, Fytopharma, Kapustáreň Bernolákovo, Debničky.sk a ďalší.
Samozrejme, najradšej sme, keď k nám zavítate osobne.

Všetky výrobky spolu s možnosťou ochutnávky, poradenstva či včelárskych kurzov sú Vám k dispozícii v Bratislave – Devínskej Novej Vsi na Mlynskej ulicy č.50.

Agentúry

Odberatelia